ثبت شکایات

شکایات خود را می توانید از طریق مراجعه به دفتر مرکزی و یا ایمیل زیر با تکنوپارت در میان بگذارید.

ایمیل سازمانی تکنوپارت:info@teknopartco.com